Daniel Möller

Daniel Möller
Kort om mig:

Fyrabarnspappa och advokat bosatt i en villa utanför Kalmar. Jag brinner för min familj och mitt hem och ägnar gärna tiden åt att renovera och bygga om vårt hus. Jag har en bakgrund i den fackliga och politiska arbetarrörelsen och har haft flera politiska uppdrag för socialdemokraterna.

Nuvarande arbetsuppgifter:
Jag arbetar som advokat inom följande område: Arbetsrätt, tvistemål, brottmål (försvare, målsägandebiträde, särskild företädare för barn), familjerätt (vårdnads- och umgängestvister), migrationsrätt. Jag förordnas även ofta som offentligt biträde i mål om LVULPT och LVM.

Erfarenheter
Arbetslivserfarenhet
ADVOKAT, Visioner Advokatbyrå, 2016 ->
BITRÄDANDE JURIST, Visioner Advokatbyrå, 2013-2016
OMBUDSMAN, Hotell- och Restaurangfacket, 1998-2009
OMBUDSMAN, SSU Kalmar län, 1997-1998
KONTORIST, Hotell- och Restaurangfacket, 1993-1996

Företagande
Kläckeberga Juridik, enskild firma 2010-2013

Akademisk utbildning
JURISTPROGRAMMET (270 hp), Lunds universitet, 2009-2013
JURIDISK INTRODUKTIONSKURS (15 hp), Lunds universitet, sommaren 2008

Examensarbete
Förändrad sysselsättningsgrad - förhållandet mellan arbetsledningsrätten och anställningstryggheten (klicka här för nedladdning i PDF-format)

Språkkunskaper
SVENSKA, mycket goda kunskaper i att använda språket i såväl tal som skrift
ENGELSKA, grundläggande kunskaper i tal och skrift

Datorkunskaper
INTERNET, mycket goda kunskaper i att använda internet som arbetsredskap
JURIDISKA DATABASER, van användare av Zeteo, Karnov och InfoTorg Juridik
WORD, EXCEL OCH POWERPOINT, van och erfaren användare

Förtroendeuppdrag (i urval)
KASSÖR, Samfällighetsföreningen Vitavall, 2010->
NÄMNDEMAN, Kalmar tingsrätt, 2002-2011
LEDAMOT I KOMMUNFULLMÄKTIGE, Kalmar kommun, 1998-2002
ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE, Kalmar kommun, 1994-1998, 2002-2006 samt 2009-2010