Daniel Möller

Fyrabarnspappa och advokat bosatt i en villa utanför Kalmar. Jag brinner för min familj och mitt hem och ägnar gärna tiden åt att renovera och bygga om vårt hus. Jag har en bakgrund i den fackliga och politiska arbetarrörelsen och har haft flera politiska uppdrag för socialdemokraterna.

Jag arbetar som advokat inom följande område: Brottmål (försvare, målsägandebiträde, särskild företädare för barn), familjerätt (vårdnads- och umgängestvister), migrationsrätt och arbetsrätt. Jag förordnas även ofta som offentligt biträde i mål om LVU, LPT och LVM.

Arbetslivserfarenhet

ADVOKAT/ÄGARE, Advokat Daniel Möller AB

2020->

ADVOKAT, Visioner Advokatbyrå

2016-2019

BITRÄDANDE JURIST, Visioner Advokatbyrå,

2013-2016

OMBUDSMAN, Hotell- och Restaurangfacket,

1998-2009

OMBUDSMAN, SSU Kalmar län

1997-1998

KONTORIST, Hotell- och Restaurangfacket

1993-1996

Akademisk utbildning

JURISTPROGRAMMET (270 hp), Lunds universitet

2009-2013

JURIDISK INTRODUKTIONSKURS (15 hp), Lunds universitet

sommaren 2008

Examensarbete

Förändrad sysselsättningsgrad - förhållandet mellan arbetsledningsrätten och anställningstryggheten
(klicka här för nedladdning i PDF-format)

Språkkunskaper

SVENSKA, mycket goda kunskaper i att använda språket i såväl tal som skrift

ENGELSKA, grundläggande kunskaper i tal och skrift

Datorkunskaper

INTERNET, mycket goda kunskaper i att använda internet som arbetsredskap

JURIDISKA DATABASER, van användare av Zeteo, Karnov och InfoTorg Juridik

WORD, EXCEL OCH POWERPOINT, van och erfaren användare

Förtroendeuppdrag (i urval)

STYRELSELEDAMOT, BK Cahoot

2022->

STYRELSEORDFÖRANDE, BK Cahoot

2019-2022

KASSÖR, Samfällighetsföreningen Vitavall

2010-2019

NÄMNDEMAN, Kalmar tingsrätt

2002-2011

LEDAMOT I KOMMUNFULLMÄKTIGE, Kalmar kommun

1998-2002

ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE, Kalmar kommun

1994-1998, 2002-2006 samt 2009-2010